Algemene voorwaarden

De vermelde prijzen en voorraden zijn zonder verbintenis en behoudens verkoop. Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW en andere kosten, echter zonder afleveringskosten.

Bestellingen zijn aan onze algemene voorwaarden onderworpen, de factuur geldt als dusdanig.

Facturen zijn  direct betaalbaar bij afhaling, hetzij cash of via Bancontact.  Indien wij dienen af te leveren via een transportdienst, dienen de facturen vooraf betaald te worden. Na ontvangst van het totaal verschuldigde bedrag zal de uitlevering direct plaatsvinden. Indien wijzelf uitlveren, kan er cash betaald worden bij aflevering. Op uw vraag vooraf kan er ook via Bancontact betaald worden. In onderling overleg kan er schriftelijk overeengekomen worden tot betaling op credit.

De goederen blijven eigendom van Wijnhandel Lucani tot volledige betaling van de factuur.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest van 1% per maand vanaf de factuurdatum verschuldigd. Eventuele gerechts- of inningskosten zijn ten laste van de koper.

Bij aankopen via internet rekenen wij een deelname in de verzendingskosten van €12,50 euro aan, ongeacht het volume van de bestelling. Voor zendingen buiten België gelieve vooraf contact met ons op te nemen.Wij verpakken alle producten zorgvuldig voor verzending en zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen, toegedaan door derden of de vervoerder.

Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Betreft de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf ondertekening van de afgeleverde goederen. De retourkosten zijn echter voor rekening van de klant. Er dient wel verstaan te worden dat de goederen in de originele verpakking, nog verzegeld, niet geopend en wederverkoopbaar moeten zijn. Van zodra de klant van zijn/haar recht op teruggave gebruik maakt, zal Wijnhandel Lucani  het totaalbedrag van de bestelling terug betalen binnen een termijn van 30 dagen.